Historia

Home / Historia

Polski Czerwony Krzyż w Gdyni po wielu latach nieobecności odrodził się 1 lutego 2014roku. Grono działaczy z naszego terenu postanowiło reaktywować Oddział Rejonowy PCK w Gdyni mając na względzie zjednoczenie jednostek podstawowych w przedszkolach, szkołach, zakładach pracy i innych instytucjach związanych z działalnością społeczną a także silną grupę krwiodawców. W dniu tym na zjeździe delegatów PCK z naszego rejonu został wybrany Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Gdyni na czele którego stanął Marek Olczykowski – Prezes Zarządu. W skład ówczesnego Zarządu weszli – Anna Pruchnicka, Waldemar Borowski, Andrzej Blok, Halina Łasińska oraz Komisja Rewizyjna w składzie Jolanta Pacer – przewodnicząca, Beata Gocek i Artur Kukiełko. Od początku narzucone zostało tempo prac zjednoczenia PCK w Gdyni. Mimo braku lokalu biurowego spotykano się w różnych miejscach i nie przeszkadzało to w pracach na rzecz odbudowy Oddziału i wyjścia do szerokiej społeczności. Zgodnie z założeniami programowymi udało się zorganizować przy wsparciu i pomocy innych społeczników oraz specjalistów z dziedziny ratownictwa i pierwszej pomocy – Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK etap rejonowy. Udział wzięły szkoły ponadgimnazjalne z terenu Gdyni i odbyły się na terenie Akademii Marynarki Wojennej. Wszystkie kolejne do tej pory Mistrzostwa odbywają się nadal w tym samym miejscu. Niedługo po tym został zorganizowany festyn z okazji „Dnia Dziecka” na Skwerze Kościuszki w Gdyni przy współudziale wielu dużych firm i organizacji jak i instytucji mocno wspierających Gdyńskie PCK. Festyn przeszedł najśmielsze oczekiwania i wszedł na stałe w cykl organizowanych przedsięwzięć Oddziału Gdyńskiego PCK dając ogromne szczęście dzieciom i zadowolenie rodzicom. Przeprowadzono wiele akcji i kwest, gdzie zbierano fundusze z których zakupiono materiały dla dzieci najbardziej potrzebujących mając na względzie wyprawki do szkoły w postaci tornistrów wyposażonych we wszystkie potrzebne rzeczy, było tego bardzo dużo…
Zbiórki żywności, ubrań i środków czystości, które na bieżąco przekazywane były dla potrzebujących wsparcia.
W tym samym roku OR otrzymał od Urzędu Miasta Gdynia lokal na biuro Zarządu Oddziału Rejonowego PCK we Gdyni przy ulicy Zgoda 6/11. Lokal wymagał kapitalnego remontu i zabudowy od podstaw. Remont trwał długo, dzięki wsparciu lokalnej młodzieży, szkół oraz członków HDK PCK i działaczy jak i częściowego wsparcia finansowego Zarządu Okręgowego w Gdańsku, udało się wyremontować lokal i rozpocząć w nim działalność.
Początkowo w siedzibie Zarządu była także pomoc społeczna zatrudniająca opiekunki środowiskowe zlecając opiekę nad osobami starszymi i inne. Po ustaniu umowy w Gdyni opieka przeniosła się do Sopotu. W tym samym roku rozpoczęliśmy dystrybucję jabłek „Dla Potrzebujących” przekazywaną przez Agencję Rynku Rolnego od sadowników. Akcja cieszy się do chwili obecnej wielkim zainteresowaniem ku uciesze zwłaszcza dzieci w szkołach, ośrodkach edukacyjnych, pomocy społecznej i innych, gdzie ta pomoc dociera dając radość i zdrowie dzięki tym owocom.
Działalność OR PCK w Gdyni rozszerzała się z dnia na dzień, pozyskiwano wielu nowych działaczy i wolontariuszy. Swoją działalność zaczęła także na szeroką skalę młodzieżówka, liczne spotkania i pogadanki w szkołach, pozyskiwanie nowych członków i budowanie struktur Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK. Jest to silna i zorganizowana grupa mająca przede wszystkim za zadanie Informacja i agitacja w szkołach poprzez rozmowy i pokazy pierwszej pomocy. Pozyskiwanie młodzieży rodzi nadzieje na większe zrozumienie i pomoc potrzebującym przez podanie ręki rówieśnikom i każdemu innemu. Szkolenia młodzieży są ciągłym programem w działalności Gdyńkiego PCK, nauka pierwszej pomocy, kursy począwszy od podstawowych do instruktorskich i ratowniczych…
Wsparcie instytucji oświatowych poprzez pozyskiwanie od różnych przedsiębiorstw rzeczy potrzebnych dzieciom głównie materiałów szkolnych w świetlicach oraz innych także przydatnych w edukacji. Pozyskiwanie sponsorów, darczyńców, przedsiębiorstw i instytucji wspierających działania Gdyńskiego PCK jest głównym czynnikiem dla wzbogacenia pomocnej dłoni. Dzieci to nasz największy DAR i dlatego trzeba pomóc tym, które tego potrzebują.
Krwiodawstwo w Gdyni jest silnie rozwiniętą gałęzią działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Oddział Rejonowy skupia wiele prężnie działających Klubów HDK PCK, w szkołach średnich, wyższych, instytucjach oraz zakładach pracy a także silną armię krwiodawców w jednostkach wojskowych. Do tego można dodać koła PCK i kluby „Wiewiórka” skupiające najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych. Zainteresowanie jest bardzo duże przez co edukowanie przyszłych wolontariuszy i krwiodawców jest celującym zagadnieniem.
W ciągu roku wykonujemy także zadania programowe takie jak, etapowo – Olimpiada Zdrowego Żywienia oraz Wyprawka dla Żaka, Godne Dzieciństwo, Ognisty Ratownik-Gorąca Krew, Młoda Krew Ratuje Życie, Gorączka Złota, Dbam o Zdrowie, Super Wiewiórka i inne.
Co roku w miesiącach jesiennych odbywają się na terenie Gdyni spotkania z okazji Świąt PCK i Krwiodawstwa. Liczne inauguracje, rocznice, podsumowania działalności oraz wyróżnienia najbardziej zasłużonych za swoje poświęcenie i działalność na rzecz drugiego człowieka, odznaczeniami nie tylko organizacyjnymi ale także resortu zdrowia i państwowymi.
Oddział Rejonowy obraduje także jako kapituła odznaczenia „Zasłużony dla Krwiodawstwa w Gdyni”, jest to odznaczenie przyznawane krwiodawcom, instytucjom i osobom szczególnie wyróżniającym się w oddawaniu krwi, zaangażowaniem, pracą i wsparciem Honorowego Krwiodawstwa PCK w Gdyni. Jest przyznawanych raz w roku dziesięć odznaczeń wręczanych na uroczystej gali w grudniu w obecności władz PCK i włodarzy miasta.
Po dwóch latach działalności Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdyni zyskał uznanie jako Najlepszy Oddział Rejonowy w Okręgu Pomorskim. Jest to wielkie wyróżnienie dla reaktywowanego choć młodego Rejonu PCK. W 2016 roku odbyły się ogólnopolskie wybory w Polskim Czerwonym Krzyżu. W Gdyńskim Oddziele Rejonowym PCK odbyły się one pod koniec stycznia. Zjazd zebrał się by wybrać ponowne władze PCK w Gdyni wcześniej przyjąć sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu. Wybrano nowy Zarząd na czele którego ponownie stanął na drugą czteroletnią kadencję Marek Olczykowski – Prezes, oraz Jolanta Pacer – wiceprezes, Halina Łasińska – skarbnik, Beata Gocek – członek, Tomasz Błaszczuk – członek. Komisja Rewizyjna – Jarosław Kowal – przewodniczący, Czesława Mosiejewicz zastępca przewodniczącego, Paweł Wirkowski – sekretarz.
Działalność Zarządu OR PCK w Gdyni rozszerzana jest z wielkim pietyzmem i dbałością o najmłodszych przy współudziale bardzo wielu firm, organizacji, instytucji urzędowych i branżowych, wojska, szkół, sklepów i hurtowni, zakładów usługowych oraz osób fizycznych. Współpraca między organizacjami rośnie w siłę, dając silne poczucie pracy nad pomocą drugiemu człowiekowi, uświadamiając realia życia we współczesnym świecie.
Wolontariat przy OR PCK w Gdyni daje możliwości zabezpieczania wszelkich posunięć i dbałości w wykonywaniu zadań programowych jak i wynikających z działalności bieżącej. Silnie budujące się jego struktury pod okiem członka Zarządu OR Tomasza Błaszczuka także Prezesa Miejskiego Klubu HDK PCK przy Zarządzie Oddziału Rejonowego PCK w Gdyni, gdzie wydzielony jest dział wolontariatu dla OR i Koordynatora ds. wolontariatu OR – członka Zarządu Klubu Miejskiego HDK PCK – Jolanty Olczykowskiej są znaczące dla przyszłości działań Oddziału Rejonowego PCK w Gdyni. Bardzo cieszące są reakcje ludzi dobrej woli, którzy sami już zgłaszają się wstępując w szeregi wolontariatu, tym bardziej, iż w większości są to ludzie młodzi, którzy widząc rezultaty działalności OR PCK w Gdyni, wstępują dając nieograniczone możliwości swojej osoby… Pracą nad którą pokłada Zarząd OR jest rozbudowa silnej struktury Społecznych Instruktorów Młodzieżowych w Gdyni. Dzięki temu możliwe jest dotarcie do wszystkich potrzebujących wsparcia. Ci młodzi ludzie dają nadzieję tym, którzy już o niej zapomnieli.


0
Czegoś

0
Czegoś2

0
Czegoś3

0
Czegoś4

NIE STÓJ OBOJĘTNIE – PODAJ RĘKĘ
– WSTĄP DO NAS I POMAGAJ RAZEM Z NAMI…